ADHD, Autismespectrumstoornissen

Steeds meer kinderen lijken een ontwikkelingsstoornis veelal met stoornissen in het gedrag te ontwikkelen. De vraag is of dit werkelijk zo is. . . . Zijn kinderen steeds meer in wat dan ook “gestoord” ? Of stoort de maatschappij zich steeds meer aan kinderen die niet binnen een zogenaamde norm vallen ?

Of er sprake van beide ? Steeds vaker wordt er meer en meer onderscheid gemaakt tussen de “stoornissen”, dus worden er ook steeds vaker en steeds meer verschillende etiketjes uitgedeeld en opgeplakt. Ik zou er voor willen pleiten alle etiketten op één hoop te gooien en geen etiketten meer te gaan behandelen. Maar wel dat te gaan behandelen waar een kind in vastloopt, en /of de ouders te helpen, die met hun anders-dan-gemiddeld kind vastlopen.

Bij bovengenoemde “stoornissen” is er meestal sprake van een aantal (samenhangende) factoren die een rol spelen.

Op fysiek niveau

 • Een constatering: Bij een aantal kinderen met een ontwikkelingsstoornis zijn er aantoonbare  hersenstoornissen en blijkt de omvang van enkele hersenonderdelen geringer te zijn dan het gemiddelde.  Maar vaak zijn er geen stoornissen wat betreft de anatomie van de hersenen, maar problemen in het  functioneren ervan. De volgende systemen zijn sterk verbonden met het gedrag. Het gaat om de  voorhoofdskwab (prefrontale hersenschors), de hersenbalk (corpus callosum), de kleine hersenen (vernis  cerebelli) en de basale kernen (ganglia).
 • Erfelijkheid
 • Niet goed functionerende darmen (zie ook allergieën/buikklachten) door: 
  •  Belasting met schimmels (candida), virussen, bacteriën en parasieten.
  •  Allergie voor voeding, toevoegingen, kleur-en smaakstoffen, conserveermiddelen
  •  Tekorten aan vitaminen (B6, B12 e.a.), mineralen (zink, Mg e.a.), eiwitten, vetzuren.
  •  Stress

Als de darmen niet goed werken, kunnen de voor de hersenen belangrijke stoffen (vitaminen,mineralen)  niet opgenomen worden. Neurotransmitters, die zorgen voor de overdracht van signalen, raken uit balans. 
Als er onvoldoende bouwstoffen (b.v. vetzuren) voor de hersenen zijn door een tekort, kan de  ontwikkeling van het individu er door gestoord worden, wat ook weer de kans op leerproblemen vergroot.
Een goede darmflora opbouwen vormt de basis in de keten van de fysieke wederopbouw.

 • Een lichaam i.c. brein belast door toxines (gifstoffen) door:
  •  Zware metalen uit het milieu, luchtvervuiling
  •  Vaccinaties
  •  Straling zowel electromagnetische al geopatische (aarde) straling.
  •  Uitscheiding door micro organismen (mycotoxines)

 N.B. Toxische belasting kan al plaatshebben in de baarmoeder.
 Als het brein vervuild is, kunnen prikkels onvoldoende doorgegeven worden.  Darmen en brein zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

 • Verstoringen in de motorische ontwikkeling, zoals het niet onderdrukt zijn van de primaire reflexen.
 • Verstoring in de sensomotorische ontwikkeling zich uitend in een onder-of overgevoeligheid van de  zintuigen (ogen, oren, huid en evenwichtsorgaan).
 • Schedelbeenderen, nekwervels, staartbotje, craniosacrale vloeistof spelen een rol bij het doorgeven van  signalen. Bij de geboorte of een val raken deze delen geregeld uit balans.
 • Miasma’s. Dit zijn overgeërfde ziektes.
 • Hooggevoeligheid

Op mentaal niveau

 • Druk om te presteren. Zelf de lat te hoog leggen of druk van buitenaf (ouders, school).
 • Te veel prikkels binnenkrijgen. Maar dat kan ook een probleem van het brein of de zintuigen zijn.

Op emotioneel niveau

 • Basisbehoeften, zoals begrip, liefde, aanmoediging, respect, troost, gehoord-en gezien worden, veilig  gehecht zijn, hebben kinderen nodig om in harmonie op te groeien.
 • Stressvolle omstandigheden tijdens de zwangerschap kunnen invloed hebben op de ontwikkeling van het  ongeboren kind. Ze kunnen invloed hebben op het immuunsysteem w.o. de darmen.
 • Trauma’s hebben een nog grotere impact dan stressvolle ervaringen.

Behandeling

Alvorens te gaan behandelen, maak ik een inventarisatie d.m.v. kinesiologie (spiertesten) om te zien welke factoren een rol spelen. Aan de hand van deze inventarisatie kunnen er per behandeling één of meerdere onderdelen uitgelicht en behandeld worden d.m.v. de (combinatie)methodiek die ik tot mijn beschikking heb.

“Wanneer een kind een gezond lichaam heeft, dat hem desondanks niet gehoorzaamt,
Goede ogen heeft, maar niet ziet zoals de anderen, 
Goed kan horen, maar niet op dezelfde wijze verstaat als de anderen,
Dan kan dit kind aan niemand vertellen wat zijn moeilijkheden zijn
En lijkt het dat hij altijd in het ongelijk is.
Niemand ziet aan hem dat hij anders is.
Daarom verwacht iedereen dat hij zich net zoals de ander zal gedragen.”

W. Cruickshank