Fysieke klachten en Allergieën

Allergieën kunnen zich uiten in:

 • Diverse soorten eczeem zoals dauwworm,   berg,  contacteczeem etc.
 • Hooikoorts, chronische verkoudheid en andere aandoeningen van de luchtwegen, zoals astma.
 • Aandoeningen van het spijsverteringssysteem, zoals glutenovergevoeligheid, buikpijn, darmkrampen, obstipatie, diarree,  spastische darm syndroom, coeliakie.
 • Onbegrepen lichamelijke klachten zoals  (chronische) vermoeidheid, hoofdpijn.
  • Dit soort klachten kunnen ontstaan door verborgen allergieën (en/of emoties) 

Dat wil zeggen dat het verband  met een overgevoeligheid voor een bepaalde stof of stoffen niet duidelijk is. Ook bij concentratiestoornissen, ADHD, ADD en andere “etiketjes” kan dit een rol spelen. 

Inventarisatie

Bij vrijwel alle klachten wordt er eerst naar de darmen gekeken en wordt er een inventarisatie gemaakt. Dat wil zeggen dat er uitgezocht wordt welke factoren een rol spelen bij de onvoldoende darmfunctie en welke factoren er nog meer spelen bij de klacht zelf.  Zoals:

 • Niet goed sluitende darmkleppen. Hoe zuur zijn de darmen?
 • Is er een overgevoeligheid op de basis-5 voedingsstoffen en/of andere voedingsstoffen en/of toevoegingen (E-nummers)?  
 • Is er sprake van blokkades op opname van voedingstoffen en/of zijn er wezenlijke tekorten? 
 • Zijn er micro organismen (parasieten, schimmels, virussen, bacteriën)?
 • Spelen toxines een rol, zoals vaccinaties of andere chemische stoffen? 
 • Spelen miasma’s (overgeërfde ziektes) een rol?  
 • Is er stralingsbelasting?
 • Spelen emoties een rol en zo, ja, welke ?  B.v. schoolstress? 

Behandeling

De micro organismen kunnen snel en effectief uit het lichaam verwijderd worden m.b.v. homeopathische korrels van DNH. De darmen worden hierdoor meteen al minder zuur en kunnen beter de voedingsstoffen op  gaan nemen. Meestal worden daarna de 5 basisstoffen behandeld om de overgevoeligheid te verwijderen. Met de huidige (combinatie)methodiek is er meestal geen 25-uurs dieet meer nodig. Na dit onderdeel verloopt de weg voor een ieder verschillend. Wat heeft bij voorbeeld de prioriteit om op die dag behandeld te worden. Dat kunnen dus emoties zijn of toxines, de darmen zelf etc. etc. 

Andere fysieke klachten die behandeld kunnen worden zijn:

 • Houdingsproblemen
 • Hoofdpijn
 • Hersenschudding, Whiplash