Behandel methodieken

Na haar opleiding tot kinesiologe heeft Els de Noord zich nog verder bekwaamd in vele andere behandeltechnieken, zoals: edukinesiologie, emotionele stressrelease, NAET, TAT, EFT, voetreflexmassage en Qure Energetic Connection. Door deze technieken te combineren is een behandelmethodiek ontstaan. 

Bij de intake wordt d.m.v. spiertesten (kinesiologie) een inventarisatie gemaakt van de factoren (energetische blokkades) die ten grondslag liggen aan de klacht. Zo krijgt iemand meer inzicht in het probleem. Deze factoren kunnen liggen op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau*.

Bij iedere volgende behandeling wordt er, ook weer d.m.v. spiertesten, gekeken welke factoren er op dat moment boven komen om behandeld te worden. Als er meerdere factoren naar voren komen, wordt de prioriteit bepaald. 

Als de belangrijkste factor is opgespoord, dan kan deze worden opgeheven door een (samengestelde) behandelmethodiek. En als de blokkade verwijderd is, dan wordt het zelfgenezend vermogen weer sterker. 

De inventarisatie bij baby's en kleine kinderen geschiedt met een volwassene (meestal een ouder) als tussenpersoon. De behandeling vindt plaats op het kindje zelf. 

*) De oorzaken van blokkades kunnen liggen op de volgende niveau's: 

  • Het fysieke niveau: dat kan dan b.v. te maken hebben met het bewegingsapparaat of de organen. Of met de stofwisseling in organen. Denk hierbij aan allergiën voor voeding, pollen, stof huisdieren etc. Het kan ook te maken hebben met toxicaties door zware metalen, vaccins, stralingsbelasting of micro-organismen.
  • Het emotionele niveau: stressvolle ervaringen, trauma's, angst, verdriet, boosheid etc.
  • Het mentale niveau: hier gaat het om aannames en beperkende overtuigingen.
  • Het spirituele niveau: dit betreft vragen over b.v. zingeving.