Introductie klachten


Door middel van diverse behandeltechnieken kunnen klachten van velerlei aard behandeld worden zoals:

  • Emotionele problemen / angsten
  • Gedragsproblemen zoals motorische onrust, clownesk gedrag, zich terug trekken, pestgedrag en gepest worden.
  • Leerproblemen zoals concentratieproblemen, dyslexie, dyscalculie en dysgrafie
  • De "labels" ADD, ADHD, NLD en Autisme Spectrum Stoornissen
  • Fysieke klachten als allergieën, buikpijn, hoofdpijnklachten, rugklachten
  • Kinderen die vastlopen op school door hun hoogsensitiviteit

In de linker kolom kunt u het onderwerp aanklikken waarover u meer wilt weten.