Kinesiologie

Kinesiologie is de leer der spierbewegingen. In de toegepaste kinesiologie wordt deze leer gecombineerd met de meridianen- en voedingsleer en zo als behandelmethode gebruikt. De methode gaat ervan uit dat klachten ontstaan door een langdurige onbalans ten gevolge van een blokkade in de energiestromen in het lichaam. 

Kinesiologie is ook een manier om inzicht te krijgen in eigen lichaam en geest. Door behandeling wordt het zelfgenezend vermogen van de mens geactiveerd.

Hoe gaat deze behandelmethode in zijn werk ?

Eerst iets over energieblokkades. Naast bloedvaten, lymfevaten, zenuwen etc. hebben we ook meridianen, waar doorheen de energie wordt vervoerd naar de verschillende organen en lichaamssystemen. Vergelijk een rivier die geblokkeerd wordt door een obstakel. Het gebied daarachter wordt niet meer van water voorzien, te vergelijken met onderenergie. En boven het obstakel hoopt het water zich op, wat te vergelijken is met overenergie.

Energieblokkades kunnen worden opgespoord d.m.v. spiertesten.

De spanning van een spier is te meten, zowel met elektrische apparatuur als met de hand. En bij de kinesiologie doe je het laatste. Een spiertest is a.h.w. een vraag aan de spier of deze effectief een bepaalde houding kan aanhouden. Meestal wordt de bovenarmspier hier voor gebruikt. De therapeut geeft een lichte druk op de arm.

Als de spier de druk kan weerstaan, dan “test hij sterk”, als de spier dit niet kan, dan “test hij zwak” en is er sprake van een blokkade ergens in de energiestromen in een bepaald lichaamssysteem. 

De spier treedt op als tolk voor het lichaam. Spiertesten is het behandelinstrument.

De oorzaken van energieblokkades kunnen zich bevinden op verschillend niveaus: 

  • Fysiek niveau.
  • Emotioneel niveau.
  • Mentaal niveau.
  • Spiritueel niveau. 

Zijn de energieblokkades opgespoord, dan kunnen ze worden opgeheven.

Welke techniek er nodig is, wordt ook d.m.v. de spiertest uitgezocht.

Nadat de blokkades verwijderd zijn neemt het zelfgenezend vermogen weer toe. 

Baby’s en kleine kinderen kunnen onderzocht worden met een volwassene als tussenpersoon. De behandeling vindt op het kindje zelf plaats.