Leer- en gedragsproblemen

Leerproblemen zoals concentratieproblemen, afleidbaarheid door interne en/of externe prikkels, problemen met het opnemen en/of verwerken van informatie, chaotisch handelen, dyslexie, dyscalculie en dysgrafie etc.

Gedragsproblemen zoals motorische onrust, clownesk gedrag, zich terug trekken, boosheid en agressie, pesten en gepest worden etc.

Bij leer-en gedragsproblemen doen zich ook vaak fysieke problemen voor als buikpijn, hoofdpijn en moeheid, lusteloosheid.
Zowel voor de gedragsproblemen die voortkomen uit leerproblemen, als de gedragsproblemen die hun oorzaak hebben in vastzittende emoties is er een overkoepelende behandelmethode.
In deze methode wordt eerst alles geïnventariseerd wat maar kan spelen op het gebied van de school- (en eventueel) thuissituatie en de daarbij ontstane (vastzittende) emoties. Zo’n inventarisatie geldt ook voor de behandeling van leerproblemen.

Alle factoren die een rol kunnen spelen en behandeld worden bij leer-en gedragsproblemen op een rij:

Fysieke factoren:

 • Niet goed functionerende darmen (zie ook allergieën/buikklachten) door:
  • Belasting met schimmels (candida), virussen, bacteriën en parasieten
  • Allergie voor voeding, toevoegingen, kleur-en smaakstoffen, conserveermiddelen
  • Tekorten aan vitaminen (B6, B12 e.a.), mineralen (zink, Mg e.a.), eiwitten, vetzuren.
  • Stress
 • Een lichaam i.c. brein belast door toxines (gifstoffen) door:
  • Zware metalen uit het milieu, luchtvervuiling
  • Vaccinaties
  • Straling zowel electromagnetische al geopatische (aarde) straling.
  • Uitscheiding door micro organismen (mycotoxines)

N.B. Toxische belasting kan al plaatshebben in de baarmoeder.
Als het brein vervuild is, kunnen prikkels onvoldoende doorgegeven worden. Als de darmen niet goed werken, kunnen de voor de hersenen belangrijke stoffen niet opgenomen. worden.
Darmen en brein zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Als er onvoldoende bouwstoffen voor de hersenen zijn door een tekort kan de ontwikkeling van het individu er door gestoord worden, wat ook weer de kans op leerproblemen vergroot.
*Schedelbeenderen, nekwervels, staartbotje, craniosacrale vloeistof. Deze spelen een rol bij het doorgeven van signalen. Bij de geboorte of val raken deze delen geregeld uit balans.

Stress door:

 • emoties en beperkende overtuigingen, zoals “Ik kan het niet” (faalangst), “Ik ben bang dat ik het niet goed genoeg doe” (perfectionisme), “Ik ben bang dat ik niet goed genoeg ben”, “Ik mag geen fouten maken”.  Onzekerheid, er niet bij horen.
 • door het niet op één lijn zitten met een leerkracht en/of klasgenoten.
 • door bepaalde vakken, lezen, rekenen, schrijven, toetsen.

En stress heeft weer zijn invloed op de darmen. Zo is het kringetje rond.

Motorische en senso-motorische ontwikkeling.

 • Primaire reflexen.
  • Het leervermogen heeft o.a. te maken met de vroege ontwikkeling van (bepaalde onderdelen van) de hersenen, zoals b.v. de kleine hersenen, de voorhoofdskwab en meer naar binnen gelegen delen. Vanuit die ontwikkeling worden bij sommige kinderen de zgn. primitieve reflexen niet of onvolledig onderdrukt. Ze zouden onderdrukt moeten worden om de weg vrij te maken naar de volgende (o.a.) houdingsreflexen. Ook de ontwikkeling naar een zuivere eenhandigheid kan verstoord raken (belangrijk voor het schrijven), als ook de ontwikkeling van de ruimtelijke oriëntatie; belangrijk voor de letter-en cijferherkenning en het rekenen
 • Verstoring in de sensomotorische ontwikkeling zich uitend in een onder-of overgevoeligheid van de zintuigen (ogen, oren, huid en evenwichtsorgaan).


Concentratie, automatiseren en generaliseren zijn afhankelijk van een goede ontwikkeling, zoals hier beschreven. Als een kind niet “automatisch”, dus gemakkelijk leert, zal hij alsmaar lesstof moeten herhalen en herhalen. De voorhoofdkwab van de hersenen zal dan op een gegeven moment overbelast raken (en op den duur ook het hele kind). Dit zal zich vaak uiten in hoofdpijn en moeheid. Zeker als het kind het goed wil doen, legt het a.h.w. de lat voor zichzelf te hoog. Komt er dan ook een vorm van stress bij, dan is er ook sprake van (vaak onbegrepen) buikpijn.
Kinderen met gedrags- en leerproblemen en specifieker dyslexie, dyscalculie en dysgrafie kunnen met deze methode een heel eind op weg geholpen worden, omdat blokkades op diep niveau weggehaald kunnen worden d.m.v. diverse technieken.

Zie ook: ADHD, Autismespectrumstoornissen etc.

Behandeling

Alvorens te gaan behandelen, wordt er een inventarisatie gemaakt d.m.v. kinesiologie (spiertesten) om te zien welke factoren een rol spelen. Aan de hand van deze inventarisatie kunnen er per behandeling één of meerdere onderdelen uitgelicht en behandeld worden d.m.v. een (combinatie)methodiek.